Vedlikehold på vårt verksted for tunge kjøretøy

Her utfører vi vedlikehold på alle typer kjøretøyer som lastebil, buss, hengere og anleggsmaskiner
  • Vedlikehold/reparasjon på alle tyngre kjøretøyer
  • Chassisreparasjoner henger
  • Vedlikehold på ABS, EBS og ECAS
  • Sakkyndig årskontroll på kraner, krokløft og personløfter
  • Service og vedlikehold på kraner, krokløft og personløfter
  • Bakløftere, service og reparasjoner 
  • Periodisk kjøretøykontroll på kjøretøyer over 3500 kg samt hengere
  • Traverskran med 10 tonn løftekapasitet
 
Kontakt Arild Gravdehaug på 952 50534 for timebestilling
Verksted2.jpg