Vakttelefon - Berging

mobil
905 53 000
 
Ved behov for hjelp til krevende bergingsaksjoner ta kontakt med oss på vår vakttelefon.
Straumen har løpende oppdatering av kunnskaper, kurs og opplæring, og transporterer alle typer kjøretøy.
Vi samarbeider med VIKING, SOS og REDGO.
Siden starten for mer enn 50 år siden har utviklingen vært stor, og vi disponerer i dag et moderne anlegg på ca. 7000m2 fordelt på avdelinger for produksjon/montering av påbygg, skadereparasjoner og lakk, servicearbeid, lager, salg og administrasjon. Vi har godt med maskiner og utstyr for produksjon og montering av påbygg samt reparasjoner og service.