Berging av gravemaskin sim gikk gjennom isen under transport til anleggsområde i Tafjordfjella