Gravemaskin veltet høyfjells ved fjerning av kraftlinjer. Måtte demontere maskin for frakting med helikopter i smådeler.