Berging av dumper på anleggsvei i Tafjordfjella høsten 2006