Opprydding etter båtbrann i fritidsbåt Hjelvika mai 2013